enisxysi mme

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

 

Σύντομη περιγραφή

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων / καινοτόμων / εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

 

Προϋπολογισμός – Δημόσια Δαπάνη

 • Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός: 50.000,00 €
 • Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός: 300.000,00 €

Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη.  Η ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013 (de minimis).

 • Η Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 3.000.000 € (+20%).

 

 Ποσοστά ενίσχυσης

 • 60%
 • Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.

 

Διάρκεια Υλοποίησης

24 μήνες

 

Περίοδος υποβολών  & Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από 12/12/2019 μέχρι 31/03/2020.  Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 05.12.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης)

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών (ή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίου) από την ένταξη.

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Περιλαμβάνεται η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης).
 • Άυλες Δαπάνες (Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, Δημιουργία εμπορικού σήματος).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (ως εκθέτης)
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, ούτε οι δαπάνες που είναι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες με την έκδοση αδειών ή με την επίβλεψη.

 

Επιλέξιμοι Κλάδοι

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 1. Βιομηχανία τροφίμων
 2. Ποτοποιία
 3. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 4. Κατασκευή ειδών Ένδυσης
 5. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 6. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 7. Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 8. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 9. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 10. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 11. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 12. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 13. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 14. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 15. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 16. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 17. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 18. Κατασκευή επίπλων
 19. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 20. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 1. Επεξεργασία λυμάτων
 2. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 3. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 1. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 1. Καταλύματα
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 1. Εκδοτικές δραστηριότητες
 2. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 3. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 1. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 2. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 1. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

Ομάδες κριτηρίων Συντελεστής βαρύτητας Σχόλια
Ποιότητα και πληρότητα της πρότασης 30%
Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου 40% Αξιολογούνται η σημερινή οργάνωση της επιχείρησης, τα οικονομικά της αποτελέσματα την τελευταία τριετία και οι προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης
Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία 20% Αξιολογείται ιδιαίτερα η προβλεπόμενη αύξηση των θέσεων απασχόλησης
Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της RIS3 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 10%

 

Άλλες προϋποθέσεις

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η υφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει εγκατάσταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πρέπει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.
 • Η επιχείρηση έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται.
 • Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία επενδυτική πρόταση στην Πρόσκληση (ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.).
 • Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε αποτελεί προβληματική επιχείρηση.
 • Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Η επένδυση θα πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση την ολοκλήρωση του σχεδίου.

 

Κατεβάστε μια σύντομη περίληψη του προγράμματος

memo ανοικτά ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Related Posts