ΔΥΠΑ 30-55 ετών

Νέο Πρόγραμμα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με 100% επιδότηση

Η δράση αφορά ανέργους ηλικίας 30-55 ετών που ίδρυσαν την επιχείρηση τους στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2022 έως 16.10.2023. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 14.800€ και είναι πληρωτέο σε 3 δόσεις σε διάστημα ενός έτους. Η δράση αφορά όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην της Αττική και του Νοτίου Αιγαίου. Περίοδος αιτήσεων – Από […]

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​30.000 € έως 400.000 €. ​​ Ποσοστό Επιδότησης Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και, για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (ως απομακρυσμένη περιοχή), ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, προσαυξανόμενο κατά 5% (συνολικά 60%) στην περίπτωση που[…..]

tourism8

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​80.000 € έως 400.000 €. ​​ Ποσοστό Επιδότησης Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και, για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (ως απομακρυσμένη περιοχή), ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, προσαυξανόμενο κατά 5% (συνολικά 60%) στην περίπτωση που[…..]

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ, προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία (δέσμη) χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση (το επενδυτικό της σχέδιο) μόνο σε μια από τις δράσεις, είτε μόνο[…..]

100% ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από ανέργους, με επιχορήγηση 14.800 €

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας[…..]

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Με σαφή στόχο τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου και κατ’ επέκταση την  εξοικονόμηση  πολλών ανθρωποωρών που ξοδεύονταν μπροστά στα «γκρίζα κουτάκια» του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων), τέθηκε σε λειτουργία από την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Το νέο Ολοκληρωμένο ΠΣΚΕ πρόκειται να αποτελέσει τον κεντρικό[…..]

Με ποσοστό 75% η χρηματοδότηση (επιδότηση) επενδύσεων στο Βόρειο Αιγαίο

Στα υψηλότερα κίνητρα του νέου Επενδυτικού Νόμου τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.   Όπως είναι γνωστό, στις αρχές του Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (επισυνάπτεται στο τέλος του άρθρου), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον τρέχοντα μήνα (Ιούνιος 2022) αναμένεται η πρώτη Πρόσκληση που θα αφορά τιε επενδύσεις στην Μεταποίηση και την εφοδιαστική[…..]

logo-Σύνδεσμος-Συμβούλων-1

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου.   Μεταξύ των σκοπών του Συνδέσμου, πέραν της αυτονόητης προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και προάσπισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, είναι  η συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων, Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και λοιπών κοινωνικών φορέων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η συμβουλευτική υποστήριξη της Πολιτείας γενικότερα σε θέματα επενδυτικής πολιτικής[…..]

Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 30 ετών και άνω με έμφαση στην πρόσληψη Γυναικών

Παρατείνεται μέχρι 27 Μαΐου 2022 (και ώρα 15:00) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις για το πρόγραμμα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες (Γ’ Κύκλος). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας,[…..]

-ΕΣΠΑ-2021-2027

Με αυξημένα ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027,  στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά[…..]