Η Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην υποστήριξη φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα κυρίως στην Ελλάδα, για την υλοποίηση σύνθετων έργων και προγραμμάτων, υλοποιούμενων κυρίως μέσω συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Αναπτυξιακές μελέτες και Επιχειρησιακά Σχέδια ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών.
  • Μελέτες τοπικής αγοράς εργασίας
  • Σχεδιασμός και διαχείριση  τοπικών προγραμμάτων στήριξης της Επιχειρηματικότητας, της Απασχόλησης και της Ανάπτυξης γενικότερα
  • Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ σε συλλογικό επίπεδο
  • Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης ΜΜΕ
  • Κλαδικές μελέτες
  • Σχέδια αξιοποίησης – ανάπτυξης περιοχών
  • Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιριών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών