Η Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας αναζητά νέους συνεργάτες με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και αντίστοιχα προσόντα. Η επιχείρηση παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σχετικά με τα πεδία εξειδίκευσής τους, τις μέχρι σήμερα σπουδές τους, και την όποια επαγγελματική τους εμπειρία.