Η Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας δραστηριοποιείται από το 1990 στη Χίο παρέχοντας ολοκληρωμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστήριξης, ανάπτυξης και έρευνας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, στη βάση της αποτελεσματικότητας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη.

Στον ιδιωτικό τομέα, κύρια αποστολή της επιχείρησης αποτελεί ο σχεδιασμός επενδυτικών δράσεων και η ένταξή αυτών σε χρηματοδοτικά πλαίσια ενίσχυσης και στήριξης επενδύσεων.  Για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουμε την υποβολή προτάσεων σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ και την παρακολούθησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εκταμίευση της κάθε δυνατής επιδότησης.

Στους φορείς του δημόσιου τομέα η επιχείρηση, αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών ο καθένας από τους οποίους θεωρείται expert στον επιστημονικό του χώρο,  παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και ένταξης καινοτόμων έργων σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πλαίσια χρηματοδότησης.  Τέλος, η επιχείρηση με την βαθιά γνώση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών και την πολύχρονη εμπειρία στους κανονισμούς υλοποίησης έργων στα πλαίσια αυτών, παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης σχετικών έργων.

Η μακρόχρονη εμπειρία και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το εργασιακό ήθος και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Ελλάδας διασφαλίζουν το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίηση καινοτόμων εξατομικευμένων λύσεων, πλήρως προσαρμοσμένων στα εκάστοτε χρηματοδοτικά πλαίσια, με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη.