Η Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας αφορά σε μια μικρή επιχείρηση που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις και τους Δημόσιους φορείς (κυρίως) της περιοχής εγκατάστασής της.

Αντίστοιχη είναι και η Οργάνωση της, η οποία περιλαμβάνει:

organosi
Οργανόγραμμα