ΓΙΩΡΓΟΣ Ηλία ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διεύθυνση:

Παπαζή 10, 82131 – ΧΙΟΣ

Σταθερό Τηλέφωνο:

22710 43856

Κινητό Τηλέφωνο:

69 74 415 987