Στην Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεων της, καθώς και για την προσφορά ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας αποτελείται από έμπειρα στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου δραστηριοποίησης τους, καθώς και από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή κάλυψη των απαιτούμενων ειδικοτήτων και επιστημονικών γνώσεων, προκειμένου για τον βέλτιστο σχεδιασμό και την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής κατά την υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση διαθέτει:

  • Εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό με ευρεία εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • Εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών και επιχειρηματικών συμβούλων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο διεπιστημονικό πεδίο γνώσεων
  • Εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής λύσεων Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού ενεργειακών επενδύσεων και εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας
  • Μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων για φορείς και επιχειρήσεις
  • Πολύχρονη εμπειρία εκπόνησης μελετών αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων
  • Εξειδικευμένη γνώση των διαρθρωτικών πολιτικών της Ε.Ε και των χρηματοδοτικών πηγών σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  • Σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη ερευνών αγοράς και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ιδιαίτερη εμπειρία στην αξιολόγηση και τη διαχείριση έργων