tourism8

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Την δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ενισχύει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο προκηρύχθηκε και δέχεται προτάσεις από 18/12/2017 έως 15/5/2018.

Προϋπολογισμός επενδυτικών έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των 120 εκατ. €, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου θα κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €.   Αν το επενδυτικό είναι μεγαλύτερο των 400.000 €, το επιπλέον ποσό θα πρέπει να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια (ή με δανεισμό).. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 25.000 € δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα.

Συνολικός Προϋπολογισμός προγράμματος

Τα 120 εκατ. € που αφορούν στον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος (το ποσό που έχει να «μοιράσει» το πρόγραμμα στους δικαιούχους, αναλύεται ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 45.000.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 40.000.000 €
 • Αττική: 15.000.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 5.000.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 15.000.000 €

Ποσοστό επιδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης ανά επένδυση καθορίζεται στο 45%, ενώ το ποσοστό αυτό θα μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50%, αν στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού) σε 0,2 ΕΜΕ (που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πρόσληψη ενός υπαλλήλου με πλήρη απασχόληση για 2,4 μήνες ετησίως).

Μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Περίοδος υποβολής

Από 18/12/2017 έως 15/5/2018 (μετά από τροποποίηση που ανακοινώθηκε στις 28/2/2018)

Επιδοτούμενες δαπάνες 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€))
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20% & μέχρι 4.000 €)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούμενες μορφές επιχειρήσεων 

Κύρια καταλύματα

 • Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες, κατηγορίας τριών αστέρων και άνω. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητα του ξενοδοχειακού καταλύματος θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη των 50 κλινών, καθώς αυτό δεν θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού – απόρριψης της πρότασης. Ωστόσο, το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που θα επιδοτηθεί θα αφορά μέχρι το όριο των 50 κλινών, καθώς πέραν του ορίου αυτού η χρηματοδότηση θα γίνεται με ίδια κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κατηγορίας τριών αστέρων και άνω. Ειδικά για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 200.000 ευρώ.
 • Ξενώνες νεότητας (youth hostels).

Μη κύρια καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον τρεις).
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιών) ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

Το σύνολο των καταλυμάτων (κύρια και μη κύρια) θα πρέπει να αποκτήσει ειδικό σήμα λειτουργίας.

Τουριστικά γραφεία

 • Ως τουριστικά νοούνται τα γραφεία του άρθρου 1 του Ν. 393/1976.
 • Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων άνω των 50 cc.
 • Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν ένα ή περισσότερα τουριστικά λεωφορεία.
 • Τα ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 • Αθλητικός τουρισμός: Στη θάλασσα, σε λίμνες – ποτάμια και σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή και αστικές και ημιαστικές περιοχές.
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με τις θαλάσσιες περιηγήσεις.
 • Τουρισμός υπαίθρου: Περιλαμβάνονται ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, ο περιπατητικός τουρισμός και ο περιηγητικός τουρισμός.

Σχετικά αρχεία:

Σύντομη ενημέρωση για το πρόγραμμα

Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται (επιλέξιμοι ΚΑΔ)

Δικαιολογητικά υποβολής

Συχνές Ερωτήσεις

Related Posts