ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέχρι 30/12/2011 (η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν 15/11/2011).

Στατιστικά από της υποβολές στη “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

  Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»   Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, μέσω διαδικτύου, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επαφή με τις υπηρεσίες, εκ των οποίων: το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό[…..]

ΝΕΑ παράταση για τη ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ επιχειρηματικότητα

Nέα παράταση στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

2η πρόσκληση (Interreg) “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”

  Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη δεύτερη πρόσκληση, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» (πρώην Interreg). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας,[…..]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τη ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ επιχειρηματικότητα

Παρατείνεται μέχρι 18/10/2011 και ώρα 14:00 η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος “ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” που έληγε κανονικά στις 30/09/2011.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι 23/01/2012 η προθεσμία υποβολής για το Μέτρο 123Α (μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων)

περισσότερα…

Προκήρυξη προγράμματος “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Δημοσιεύτηκαν την 13/9/2011 στην Εφημερίδα τηε Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2037/Β/13-9-2011) η σχετική ΚΥΑ και ο Οδηγός της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/11/2011   Προϋπολογισμός του προγράμματος (Δημόσιας Δαπάνης) Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε €13.645.616,00 ποσό που αφορά άλλες επτά Περιφέρειες[…..]

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

746 εξαγωγικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.  Το σχέδιο της Ένωσης προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από το γραφείο μας.   Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται[…..]

Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 152 εκατ. ευρώ για τους Καλλικρατικούς Δήμους

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Δελτίο Τύπου (από το Υπουργείο Εσωτερικών)     Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση. Η υπέρβαση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί με δημοσιονομική προσαρμογή που η μόνη της διάσταση είναι η συνεχής συμπίεση του εισοδήματος και των δημοσίων δαπανών.     Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακή διάσταση.[…..]