Στατιστικά από της υποβολές στη “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

 

Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

 

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, μέσω διαδικτύου, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επαφή με τις υπηρεσίες, εκ των οποίων:

  • το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό σύσταση και νέο-ιδρυθείσες και
  • το 36% (420 επιχειρήσεις) υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 192.883.431 ευρώ με συνολική δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί σε 115.730.058 ευρώ και υπερκαλύπτει κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκ. ευρώ).

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 14 συνολικά προτάσεις, των οποίων η στατιστική επεξεργασία θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή και του φυσικού φακέλου στους φορείς υποδοχής τους. 

 

Για αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά Περιφέρεια, πατήστε εδώ!

Related Posts