Την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του χώρου επισήμαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία συμμετείχε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18/07/2012.

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις ενέργειες ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης με στόχο την τόνωση της τρέχουσας τουριστικής σεζόν, αναλύοντας ταυτόχρονα τις δράσεις του υπουργείου και τις δράσεις προβολής για την προσεχή τουριστική χρονιά, όπως και την άμεση σύσταση της Επιτροπής Κρίσεων. Η υπουργός Τουρισμού μεταξύ άλλων ανέλυσε τα αναπτυξιακά μέτρα που μελετώνται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του ξενοδοχειακού κλάδου. Επίσης, στο εξής κίνητρα για τη δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας θα δίνονται μόνο στην περίπτωση που η δημιουργία της θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής και θα κρίνεται, βάσει μελέτης, ως αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει «φρένο» στις επιδοτήσεις για ξενοδοχεία στις κορεσμένες περιοχές. Και διαβεβαίωσε τα μέλη του ΞΕΕ ότι θα προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας.

Εν συνεχεία τόνισε ότι δρομολογείται σημαντική νομοθετική παρέμβαση που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τόσο του υπουργείου όσο και ρόλου του ΕΟΤ, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος άσκησης της πολιτικής του υπουργείου. Η κα Κεφαλογιάννη ζήτησε την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των κοινωνικών δυνάμεων, ούτως ώστε να εκπέμπεται θετική εικόνα της Ελλάδας προς το εξωτερικό. Συμπλήρωσε δε ότι θα προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακίρης, χαιρετίζοντας την επανίδρυση του υπουργείου Τουρισμού, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στο νέο φορέα, προκειμένου να μη δημιουργηθούν αγκυλώσεις σε θέματα συναρμοδιοτήτων με άλλα υπουργεία. Ακολούθως, ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο, τα προβλήματα των ακτοπλοϊκών μεταφορών, την αποχώρηση σημαντικών αεροπορικών εταιριών από την Ελλάδα, την πολιτική σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και την ανάγκη ενίσχυσης της τουριστικής προβολής με συντονισμό των δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, έκανε λόγο για την άναρχη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων, ζήτησε προσδιορισμό του νέου επενδυτικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τόνισε την ανάγκη εξέτασης όλων των περιπτώσεων αύξησης του αριθμού χορήγησης βίζας από όλες τις τουριστικές αγορές εκτός Ε.Ε. Επίσης έθιξε τα χωροταξικά θέματα του τουρισμού, επικεντρώνοντας στη συνολική αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με νέες κατευθύνσεις.

Επιπλέον, στη συνεδρίαση του Ξ.Ε.Ε. συζητήθηκε ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στον τουρισμό, οι εν δυνάμει συνέργιες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και αναλύθηκε στην κα Κεφαλογιάννη ο ρόλος και οι εν αναπτύξει δράσεις του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. ζήτησαν από την υπουργό Τουρισμού την πραγματοποίηση ενεργειών και τον συντονισμό των δράσεων για την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό της τουριστικής εικόνας της Αθήνας. Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρευρέθη και ο νέος γενικός γραμματέας Τουρισμού κ. Τάσος Λιάσκος.