Αναμενόμενα προγράμματα επιδοτούμενης πρόσληψης ανέργων

Τον Ιούλιο αναμένεται να ενεργοποιηθούν τέσσερα (4) καινούρια προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων, καθώς και επιδότησης ανέργων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 35.500 άτομα.  Αναλυτικά:

1)   Το 1ο πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας από 25 έως 66 ετών. Για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, η επιδότηση θα ανέρχεται σε 18€ ανά ημέρα και κατ’ ανώτατο σε 450€ ανά μήνα απασχόλησης.

2)    Σύμφωνα με το 2ο πρόγραμμα προβλέπεται η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και απευθύνεται σε ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Η επιδότηση που θα δίνεται από τον ΟΑΕΔ για κάθε θέση ανέρχεται σε 600€ ανά μήνα.

3)    Το 3ο πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει αργότερα, προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψή τους στο πλαίσιο τοπικών δράσεων. Σύμφωνα με αυτό, θα καταβάλλεται επιδότηση της τάξης των 15€ ανά ημέρα για την πρόσληψη ανέργου ηλικίας κάτω των 25 ετών και επιδότηση 18€ την ημέρα για κάθε πρόσληψη ανέργου ηλικίας άνω των 25 ετών.

4)    Τέλος, ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, μέσω των οποίων πρόκειται να δημιουργηθούν αμέσως νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα αυτό θα είναι 12.500 άνεργοι και η επιχορήγηση που θα δίνει ο Οργανισμός θα είναι ανά ημέρα και αντίστοιχη της κάθε δράσης

Related Posts