ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέχρι 30/12/2011 (η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν 15/11/2011).

Στατιστικά από της υποβολές στη “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

  Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»   Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, μέσω διαδικτύου, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επαφή με τις υπηρεσίες, εκ των οποίων: το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό[…..]

ΝΕΑ παράταση για τη ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ επιχειρηματικότητα

Nέα παράταση στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

2η πρόσκληση (Interreg) “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”

  Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη δεύτερη πρόσκληση, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» (πρώην Interreg). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας,[…..]

Προκήρυξη προγράμματος “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Δημοσιεύτηκαν την 13/9/2011 στην Εφημερίδα τηε Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2037/Β/13-9-2011) η σχετική ΚΥΑ και ο Οδηγός της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/11/2011   Προϋπολογισμός του προγράμματος (Δημόσιας Δαπάνης) Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε €13.645.616,00 ποσό που αφορά άλλες επτά Περιφέρειες[…..]

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

746 εξαγωγικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.  Το σχέδιο της Ένωσης προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από το γραφείο μας.   Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται[…..]

Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 152 εκατ. ευρώ για τους Καλλικρατικούς Δήμους

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Δελτίο Τύπου (από το Υπουργείο Εσωτερικών)     Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση. Η υπέρβαση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί με δημοσιονομική προσαρμογή που η μόνη της διάσταση είναι η συνεχής συμπίεση του εισοδήματος και των δημοσίων δαπανών.     Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακή διάσταση.[…..]

Αυτοδίκαιη παράταση ενός έτους στην οκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007

Παρατείνεται κατά ένα έτος, λόγω προβλημάτων που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση, η ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007.   Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, αφού λήφθηκαν υπόψη οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως π.χ. η[…..]

Αυξημένα αναμένονται τα κονδύλια ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου για την επόμενη φάση του Οκτωβρίου

Ολοκληρώθηκε την 31/5/2011 η υποβολή των προτάσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας.   Η επόμενη περίοδος υποβολής προτάσεων είναι τον Οκτώβριο του 2011.   Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που[…..]