6μηνη παράταση για τα προγράμματα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” και ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών”

Σύμφωνα με αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 :
• ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”,
• ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”,
• ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” και
• ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών”.

Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων :
• ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”,
• ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”.

οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Στο αμέσως χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ) και η ανάρτησης τους στο διαδικτυακό τόπο ”Διαύγεια” προκειμένου να προχωρήσουν οι Δικαιούχοι στην άμεση υλοποίηση αποφάσεων.

Related Posts