Χωρίς εγγυητική επιστολή οι προκαταβολές επιχορηγήσεων στο νέο ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σταθάκη, ΔΕΝ θα απαιτείται εγγυητική επιστολή για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να κάνουν χρήση της προκαταβολικής καταβολής των αναλογούντων επιχορηγήσεων, ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους κατά την υλοποίηση των έργων τους.

Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Related Posts