Στατιστικά υποβολών στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

‘Εληξε στις 30 Ιανουαρίου η ημερομηνία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων υποβλήθηκαν συνολικά 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης μισθολογικού κόστους.

Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων αφορούν τη βιομηχανία (κυρίως τον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και μικρός αριθμός επενδύσεων τα logistics.

Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό αποτελούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων.

Τα στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αν υπολογιστεί ότι στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3908/11, στα τέσσερα χρόνια ισχύος του, είχαν υπαχθεί μόλις 1.270 σχέδια. 

Τέλος, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, έως τα μέσα Μαρτίου θα ανοίξουν άλλα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (καινοτομίες και cluster) και άλλα δύο ακόμη μέχρι το τέλος Απριλίου (ολοκληρωμένα χωρικά κλαδικά και funds).

Related Posts