Στατιστικά από τις υποβολές του προγράμματος για τις ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18/5/2012 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».  Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε πανελλαδικό επίπεδο, κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 573 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 67.387.704,81€ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 46.705.754,57€.

 

Δεδομένου του διατιθέμενου προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ, θα λέγαμε ότι οι πιθανότητες έγκρισης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν προτάσεις είναι καλές, αφού αναμένεται να εγκριθούν περίπου δυο (2) στις τρεις (3) προτάσεις.

 

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μόλις 9 επενδυτικά σχέδια (προτάσεις) συνολικού προϋπολογισμού 1.274.831,00 και συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 892.381,68.

 

Περιφέρεια

Αριθμός προτάσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

ΑΤΤΙΚΗ

141

16.131.141,70

11.253.477,06

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

103

12.187.657,22

8.401.786,90

ΚΡΗΤΗ

70

8.419.260,49

5.721.580,39

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

50

6.410.387,60

4.468.242,34

Πελοπόννησος

47

5.418.369,11

3.785.843,46

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

39

4.556.230,09

3.185.593,28

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

36

3.962.118,70

2.747.954,06

ΗΠΕΙΡΟΣ

25

3.123.818,76

2.164.220,21

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &

16

1.801.249,72

1.250.306,64

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16

1.708.860,52

1.180.150,91

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

14

1.432.464,90

981.297,12

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

9

1.274.831,00

892.381,68

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

7

961.315,00

672.920,50

σύνολο

573

67.387.704,81

46.705.754,57

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει εντός επτά (7) ημερών από τις 18/5/2012 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων) να καταθέσουν/αποστείλουν σε έντυπη μορφή τους φακέλους υποψηφιότητάς τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

 

Related Posts