Προκηρύχθηκαν τα προγράμματα για τον αγροτικό* χώρο (περιοχές ΟΠΑΑΧ)

* Στη Χίο, όταν λέμε “αγροτικό χώρο”  ή περιοχές ΟΠΑΑΧ, εννοούμε όλο το νησί, εκτός της πόλης της Χίου και της παραλιακής ζώνης από Καρφά μέχρι την Αγία Φωτεινή. Περιοχές ΟΠΑΑΧ είναι επίσης τα νησιά των Ψαρών και των Οινουσσών.

Τα προγράμματα αυτά, δεν αφορούν μόνο αγρότες, για τους οποίους υπάρχει ειδικό μέτρο (βλ. μέτρο 311 παρακάτω), αλλά και μη αγρότες, κατοίκους ή μη των περιοχών ΟΠΑΑΧ, οι οποίοι θέλουν ασκήσουν κάποια δραστηριότητα στις περιοχές αυτές.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα προταθούν  είναι 300.000 €, εκτός των επενδύσεων που αφορούν τουριστικά καταλύματα, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο για αγρότες, που μπορεί να ανέλθει σε 600.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50 %.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση είναι η 24 Απριλίου 2013

Ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση των μέτρων:


Αφορά αγρότες των περιοχών ΟΠΑΑΧ και ενισχύει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την απόκτηση εναλλακτικών (συμπληρωματικών) εισοδημάτων:

  1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.
  2. Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112.

Επιλέξιμες είναι δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

J μεταποίηση                    J τουρισμός            J εμπόριο               J υπηρεσίες,

Στο Μέτρο 311 περιλαμβάνεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων.


Αφορά μη αγρότες, εξαιρούνται δηλαδή αγρότες και νέοι αγρότες, και ενισχύει την ίδρυση μεταποιητικών μονάδων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επιλεγμένων κλάδων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Οι δραστηριότητες που ενισχύονται περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες στους τομείς:

J μεταποίηση                              J εμπόριο               J υπηρεσίες,


Αφορά μη αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ενισχύει τουριστικές επιχειρήσεις στις περιοχές ΟΠΑΑΧ.

Οι δραστηριότητες που ενισχύονται είναι:

  1. Υπηρεσίες εστίασης
  2. Ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφεία οργανωμένου τουρισμού
  3. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
  4. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

Προσοχή: Δεν περιλαμβάνονται τουριστικά καταλύματα.

 

 

 

Related Posts