Αναζήτηση

  • Κατάσταση Προγράμματος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​30.000 € έως 400.000 €. ​​ Ποσοστό Επιδότησης Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και, για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (ως απομακρυσμένη περιοχή), ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, προσαυξανόμενο κατά 5% (συνολικά 60%) στην περίπτωση που […]

tourism8

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​80.000 € έως 400.000 €. ​​ Ποσοστό Επιδότησης Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου και, για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (ως απομακρυσμένη περιοχή), ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, προσαυξανόμενο κατά 5% (συνολικά 60%) στην περίπτωση που […]

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ, προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία (δέσμη) χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση (το επενδυτικό της σχέδιο) μόνο σε μια από τις δράσεις, είτε μόνο […]