Βίκυ,  Καρδάμυλα,  Σιδηρούντα,  Συκιάδα,  Λαγκάδα,  Βροντάδος,

Λιθί,  Μεστά,  Δαφνώνας,  Ψαρά  και  Οινούσσες

οι ωφελούμενες περιοχές στο Leader Αλιείας της Χίου

Με περίπου 4,6 εκατ. ευρώ θα επιχορηγηθούν επενδύσεις στη Χίο, μέσω των Leader Αλιείας (Τοπικών Προγραμμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία μεταξύ άλλων επιχορηγούν επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή στο αλιευτικό και θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση σε οικοτεχνίες παραδοσιακού χαρακτήρα.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος που αφορά τη Χίο ανέρχεται σε 4.600.000 ευρώ. Η υπογραφή των προγραμμάτων επιχορήγησης Leader Αλιείας έγινε την 30/05/2013 το μεσημέρι από τον υπουργό Αθ. Τσαυτάρη και τον εκπρόσωπο της Ομάδας Τοπικής Δράσης Χίου, Πέτρο Ντομάτα, ως Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΤΑΧ ΑΕ ΟΤΑ, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Σ. Κεδίκογλου και βουλευτών.

 

Τι επιχορηγείται από το Leader Αλιείας

Θα επιχορηγηθούν ιδιωτικές επενδύσεις διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες από αλιείς που μεταξύ άλλων, αφορούν:

– Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή παρατήρηση κ.λπ.).

– Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.λπ.).

– Δημιουργία και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (οι λειτουργικές μορφές και τάξεις θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).

– Χώρους εστίασης και αναψυχής.

– Μετατροπή-εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα.

– Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων.

– Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες.

– Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

 

Για τα καταλύματα οι προδιαγραφές ίδρυσης έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η δυναμικότητα των μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 κλίνες.

 

Επίσης, χρηματοδοτούνται επενδύσεις από μη εμπλεκόμενους με την αλιεία, που μεταξύ άλλων, μπορεί να αφορούν:

– Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή παρατήρηση, κ.λπ.).

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου.

– Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων.

– Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες.

– Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης που είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ για την κατηγορία των καταλυμάτων, τις 500.000 ευρώ για τις λοιπές επενδύσεις και τις 300.000 ευρώ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό ή την ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα Leader Αλιείας χρηματοδοτούν και δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Δικαιούχοι είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.  Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δοθούν επιχορηγήσεις από το Leader Αλιείας σε τουριστικές υποδομές, με μέγιστο κόστος ανά έργο μικρότερο των 300.000 ευρώ, υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, έως και ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμών έως 3.000 κατοίκων. Το μέγιστο κόστος παρέμβασης ανά οικισμό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Η προκήρυξη του προγράμματος από την κοινοπραξία ΕΤΑΧ ΑΕ ΟΤΑ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ Ομηρούπολης ΑΕ ΟΤΑ που έχουν αναλάβει την διαχείριση του προγράμματος, αναμένεται πολύ σύντομα.  Για όσους έχουν κατά νου επενδύσεις στις ωφελούμενες περιοχές του προγράμματος, καλό είναι να ετοιμάζονται, αφού η ωριμότητα και η ετοιμότητα υλοποίησης, αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης στα χρηματοδοτικά πλαίσια τέτοιου τύπου προγραμμάτων.  Εξάλλου, το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!

Ρωτήστε μας να σας ενημερώσουμε πώς θα «μπείτε» από το πρόγραμμα!