Την ενοποίηση των δύο Αναπτυξιακών Νόμων (2004 & 2011) και παράταση 18 μηνών για τα έργα που εντάσσονται σε αυτούς προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται παράταση έως το μέσον του 2017, στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους του 2004 και του 2011, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Οι Αναπτυξιακοί Νόμοι του 2004 και του 2011 έχουν σωρεύσει περίπου 6.300 επενδυτικά σχέδια και συμβασιοποιημένες οφειλές περίπου 3 δισ. ευρώ, και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί η κατάσταση των επενδύσεων αυτών.


Η συνολική λύση που θα δοθεί είναι «ενοποιώντας πρακτικά τους δύο Αναπτυξιακούς Νόμους», αλλά και δίνοντας παράταση 18 μηνών από 1/1/2016, μέχρι τα μέσα του 2017, που θα περιλαμβάνει και τους δύο νόμους, αλλά και όλες τις επενδύσεις, αδιακρίτως του ποιες έχουν πάρει παράταση ήδη. Θα ενταχθούν λοιπόν, μόνο οι επιχειρήσεις που είτε έχουν ολοκληρώσει το 50% του έργου είτε θα έχουν προλάβει να υποβάλουν αίτημα ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιούνιο 2016. Ολές οι υπόλοιπες εταιρείες που δεν έχουν κάνει αίτημα, πρόκειται να απενανταχθούν αυτόματα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ωστόσο θα δοθεί ευκαιρία στο να αλλάξει το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, αν θέλουν οι εταιρίες να το αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω – κατά το 10% το μέγιστο – και διαμορφώσουν όλες τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν το νέο επενδυτικό σχέδιο.


Το εν λόγω δημοσίευμα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας. Ωστόσο, δεν έχει κατατεθεί ακόμα από την Κυβέρνηση η σχετική διάταξη.