Τροποποίηση Προγράμματος “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

 

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/01/2012

ΝΕΟ ποσοστό επιδότησης: 50%

 

Κατεβάστε τον ΝΕΟ οδηγό του προγράμματος