Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα: ολόκληρη η νέα ΚΥΑ

Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα μοιάζουν να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή επιχείρησης που εισάγεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά, με την ΚΥΑ 543/34450/24.3.17,  στην Ελληνική πραγματικότητα.

Η διαφορά τους με τις απλές αγροτουριστικές μονάδες είναι σημαντική και ανακεφαλαιώνεται στο γεγονός οτι τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα συνδέουν την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών. Είναι κατά βάση οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης και παρακολούθησης της διαδικασίας παραγωγής ή της μεταποίησης που γίνεται σε επίπεδο οικοτεχνίας.

Κατεβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ

 

 

Related Posts