ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τη ΝΕΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ επιχειρηματικότητα

Παρατείνεται μέχρι 18/10/2011 και ώρα 14:00 η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος “ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
” που έληγε κανονικά στις 30/09/2011.

Related Posts