Παράταση μέχρι 18 Μάη για το πρόγραμμα των ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ επιχειρήσεων

2η παράταση για το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών”. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 18η Μαίου 2012, ώρα 17:00  

Related Posts