Ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ !

ΕΣΠΑ 2014-2020Ξεκινάει η υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, με τα δύο πρώτα προγράμματα να αφορούν την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Ανέργων (που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση).

Πιο συγκεκριμένα, μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κώστα  Σκρέκα  με τον Υφυπουργό  κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των  προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών δράσεων ύψους 100εκ. ευρώ.   Τα δυο αυτά προγράμματα θεωρούνται οτι ανήκουν στις εμπροσθοβαρείς  δράσεις του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. 

 

Συγκεκριμένα οι δυο δράσεις αφορούν :


1.  ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός 50 εκ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. 

Αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης.   

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.

 


2.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  (Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους)

Θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός 50 εκ. ευρώ, για την ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της χώρας και συγκεκριμένα των άνεργων πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους  σχέδια.

Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 25.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Οι δαπάνες που θα ενισχυθούν, αναμένεται να αφορούν την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν,  καθώς και θέσεων απασχόλησης.   Θα χρηματοδοτούνται δηλαδή δαπάνες ενοικίων, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικών εισφορών, λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρόσληψης υπαλλήλου, κ.ά.

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που θα ιδρύσουν μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χονδρικού & λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ακόμα και τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες & διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στις επόμενες ημέρες,

 

Related Posts