Μέχρι 11/12/2013 η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας

Μέχρι τις 11/12/2013 πρέπει να υποβληθούν προτάσεις ενίσχυσης επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER Αλιείας στη Χίο, το οποίο, εκτός από μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων που έχουν σαν σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού,  περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιευτική παραγωγή. 

Τέτοιες περιοχές στη Χίο έχουν επιλεχθεί (περιοχή παρέμβασης του προγράμματος) να θεωρούνται οι παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Καρδαμύλων

Βίκι

Καρδάμυλα

Ομηρούπολης

Σιδηρούντα

Λαγκάδα

Συκιάδα

Βροντάδος

Μαστιχοχωρίων

Λιθί

Μεστά

Δαφνώνας

Ψαρών

Ψαρά

Οινουσών

Οινούσες

 

Οι Δράσεις του προγράμματος που περιλαμβάνουν ενίσχυση  ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης, και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν επιδότηση μέχρι και 65% για αλιείς ή μέχρι 60% για μη αλιείς.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δράσεις:

Δράση 1 (κωδικός Δράσης4.1.1)

Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Επενδύσεις διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές δραστηριότητες, από αλιείς

(κωδικός υποδράσης 4.1.1.1)

Στόχος της υποδράσης είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από αλιείς ή από πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που συνδέεται με τον τομέα της αλιείας με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Η εν λόγω κατηγορία υποδράσεων θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες στην περιοχή παρέμβασης:

1.       Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση, κλπ)

2.       Επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  για  την  εξυπηρέτηση  του οικοτουρισμού,  του  αλιευτικού  τουρισμού,  του  θαλάσσιου  και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού,  χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κλπ)

3.       Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση και  επισκευή  αλιευτικών  σκαφών,  μηχανών  και  γενικότερα εξοπλισμού αλιείας,  την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που  συνδέονται  με  τη  φύλαξη  και  απασχόληση  παιδιών,  τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων, κ.λ.π.

4.       Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

5.       Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής

6.       Μετατροπή-εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα

7.       Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές μονάδες εκτός του τομέα αλιείας

8.       Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

9.       Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος πέραν των ήδη προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία (χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιομάζας και γεωθερμίας και λοιπές σχετικές πράξεις)

Επενδύσεις από

μη αλιείς

(κωδικός υποδράσης 4.1.1.2)

Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα, ή που έχουν έδρα την περιοχή παρέμβασης) αφορούν  στην  ανάπτυξη  και ενίσχυση της Ενδογενούς Ανάπτυξης της αλιευτικής περιοχής παρέμβασης. Οι επενδύσεις για νέες ιδρύσεις ή εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της οδηγίας 2003/361/ΕΚ περιλαμβάνει τους τομείς του τουρισμού και  της  μεταποίησης.  Πιο  συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται  οι  ακόλουθες ενέργειες:

1.       Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν  σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση, κλπ)

2.       Επιχειρήσεις παροχής  υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κλπ)

3.       Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση επαγγελματιών όπως: υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, κουρεία, κομμωτήρια, κλπ)

4.       Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

5.       Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής

6.       Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές μονάδες εκτός του τομέα αλιείας

7.       Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

8.       Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος πέραν των ήδη προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία (χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιομάζας και γεωθερμίας και λοιπές σχετικές πράξεις).

Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας

(Κωδικός υποδράσης 4.1.1.3)

1.       Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης

2.       Πιστοποίηση ποιότητας

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2:

  • μέχρι 65% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για Επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς και
  • μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για Επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς.

Για την κατηγορία πράξης 4.1.1.3:

  • μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις στον τομέα της αλιείας στην περιοχή παρέμβασης

Κατεβάστε ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα, ή

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα τηλ. 22710 43856 και 6974415987

Related Posts