Επιλέξιμες οι τουριστικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού (χωρίς αύξηση δυναμικότητας) στις περιοχές ΟΠΑΑΧ

Διευκρινίστηκαν χθες οι όροι ένταξης των τουριστικών επενδύσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ενίσχυσης ΜΜΕ στα πλαίσια των ΠΕΠ) που είναι ανοικτό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε χθες, είναι επιλέξιμες οι τουριστικές επενδύσεις σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (όπως χαρακτηρίζεται όλη η Χίος εκτός της πόλης της Χίου και της παραλιακής ζώνης Καρφά-Αγίας Φωτεινής) με την προϋπόθεση του εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Επισυννάπτεται παρακάτω τη σχετική διευκρίνιση:

Επενδυτικές προτάσεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της Θεματικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» δύναται να επιχορηγηθούν ανεξαρτήτως απαιτήσεων Π/Υ ειδικά για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ εφόσον αφορούν σε εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση).

Σε περιπτώσεις αύξησης δυναμικότητας κατά τα ανωτέρω, απαιτείται ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών να υπερβαίνει τις 600.000,00 €.

Επενδυτικές προτάσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων της Θεματικής Ενότητας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» σε περιοχές ΟΠΑΑΧ δύναται να επιχορηγηθούν µόνο εφόσον ο συνολικός Π/Υ αλλά και το τελικά πιστοποιημένο συνολικό κόστος ολοκλήρωσης αυτών υπερβαίνει τις 600.000,00 €.

Οσον αφορά την πόλη της Χίου και την παραλιακή ζώνη Καρφά-Αγίας Φωτεινής, όλες οι τουριστικές επνδύσεις (ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, ακόμα και με αύξηση αριθμού κλινών) είναι επιλέξιμες με τους γνωστούς όρους (50% επιδότηση για επενδύσεις από 20 έως 300 χιλ. ευρώ)

Σε περίπτωση που η παραπάνω διευκρίνιση εξυπηρετεί τα επενδυτικά σας σχέδια, σας περιμένουμε στα τηλέφωνα 22710 43856 και 6974 415 987 για να δούμε μαζί τα επόμενα βήματα.

Related Posts