Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

746 εξαγωγικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.  Το σχέδιο της Ένωσης προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από το γραφείο μας.

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τον ΕΦΕΠΑΕ ΑΕ.

 

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, επιχειρήσεις που προσφέρουν ή σκοπεύουν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αγορές και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Παράλληλα, δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασίες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δημιουργήσουν συνέργειες, ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους θέση στις διεθνείς αγορές. Ενισχύονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και -υπό προϋποθέσεις- οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Το Πρόγραμμα έγινε αποδεκτό πολύ θετικά από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο αρχικός προϋπολογισμός μιάμιση φορά, διαμορφώνοντας τη δημόσια χρηματοδότηση από τα 30 στα 45 εκατ. ευρώ.

 

Αναλυτικά τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν – σε επίπεδο χώρας- έχουν ως εξής :

 

ü  Συνολικά υποβλήθηκαν 821 επενδυτικές προτάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 126.461.971 ευρώ που αναλογεί σε 57.872.724 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.

 

ü  Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν τελικά 746 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 98.127.008,37 ευρώ που αναλογεί σε 44.843.925,14 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν προέκυψαν 65 συνεργατικά σχήματα, στα οποία συμμετέχουν 156 επιχειρήσεις, εκ των οποίων εντάχθηκαν τελικά 56 συνεργατικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν 136 επιχειρήσεις. Εξετάζοντας τις συνεργασίες ανά κατηγορία, σημειώνεται ότι, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 11 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση να συνεργαστούν με δυο τουλάχιστον μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 43 εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση να συνεργαστούν με μια τουλάχιστον μεταποιητική μικρομεσαία επιχείρηση και 2 συνεργατικά σχήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον τρείς μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Από το Βόρειο Αιγαίο υποβλήθηκαν συνολικά τρία (3) σχέδια και εγκρίθηκαν τα δυο (2), ένα εκ των οποίων ήταν αυτό που υποβλήθηκε από το γραφείο μας για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ.  Για να δείτε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται σε όλη την χώρα πατήστε εδώ. 

 

 

Related Posts