Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Αναλυτικά

Από 01.01.2017 έως 31.12.2020

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

35%

45%

55%

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35%

45%

55%

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

35%

45%

55%

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

35%

45%

55%

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35%

45%

55%

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

35%

45%

55%

7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35%

45%

55%

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης

8

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25%

35%

45%

9

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25%

35%

45%

11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

 

ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΗΣΩΝ

20%

30%

40%

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10%

20%

30%

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%

13

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

Περίληψη Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016