Στα πλαίσια του Ν. 4399/2016 προβλέπονται τα παρακάτω καθεστώτα ενισχύσεων:

1.       Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2.       Γενική Επιχειρηματικότητα

3.       Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

4.       Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

5.       Συνέργειες και δικτυώσεις

6.       Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

7.       Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας

8.       Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Όλα τα καθεστώτα, εκτός του καθεστώτος «6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί», βασίζονται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. 

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

 

Περίληψη Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016