Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Β’ Δράσης ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΥΠΑΑΝ τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Β’ Δράσης ΕΣΠΑ.  Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν τελικά 17 χιλιάδες επιχειρηματικά σχέδια, 7.500 περίπου που πέρασαν στην πρώτη κατηγορία και άλλα 9.500 τα οποία ξεπέρασαν τη βάση κι έτσι συνολικά θα έχουμε 17.000 επιχειρήσεις, 17.000 επιχειρηματικά σχέδια. Δημόσια δαπάνη που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, 1.800.000.000 ευρώ. Μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή ανεβαίνουμε στα 2 δισ. ευρώ.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Υπουργός Κώστας Χατζηδάκης σημείωσε πως «κάναμε υπερδέσμευση λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της ρευστότητας. Από τα σχέδια που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα περιορισμένο σχετικά ποσοστό υλοποίησης, πράγμα το οποίο μας οδήγησε σ’ αυτήν την απόφαση. Δεσμεύουμε περισσότερα κονδύλια, για να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ, τα 455 περίπου εκατ. ευρώ, θα δοθούν όλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν χρειαστεί να δώσουμε και παραπάνω, αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι θα έρθουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε έχουμε επεξεργαστεί τις λύσεις προκειμένου να υπάρχει κάλυψη».

Το δημόσιο βάζει μέσω του ΕΣΠΑ τα μισά λεφτά και οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εν τω μεταξύ. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, τα προγράμματα Jeremie, τις δράσεις που αναπτύσσονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στην πρώτη κατηγορία που είναι οι 7.500 επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που έτσι κι αλλιώς θα εντάσσονταν στο πρόγραμμα, γιατί ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Γι΄ αυτές θα ισχύσουν όλα όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό.

Για τη δεύτερη κατηγορία που είναι απλώς οι επιχειρήσεις, τα σχέδια τα οποία πέρασαν τη βάση, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι ότι μπορεί και εκείνες να προχωρήσουν κανονικά, με δύο προϋποθέσεις που ισχύουν εναλλακτικά: Η πρώτη είναι να υποβληθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτηση επαλήθευσης πιστοποίησης του έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δηλαδή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αυτοί που πέρασαν τη βάση και ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν κάνει το 30% της επένδυσης ή εναλλακτικά μέχρι τότε να έχουν συνάψει ένα δάνειο για την επένδυσή τους, το οποίο να καλύπτει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα για το Βόρειο Αιγαίο δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος επιχείρησης

Τομέας δραστηριότητας

Δημόσια Δαπάνη Προγράμματος

Αριθμός επιχειρήσεων

Συνολικός προϋπολογισμός έργων

Δημόσια Δαπάνη έργων

Υφιστάμενες

Εμπόριο – Υπηρεσίες

5.400.000

136

8.830.267,14

4.185.840,50

Μεταποίηση

7.200.000

47

6.365.654,33

3.064.720,06

Τουρισμός

5.400.000

124

22.259.634,16

10.761.306,32

Νέες

ή

Υπό σύσταση

Όλοι οι τομείς

4.500.000

45

9.296.620,36

4.503.382,12

άμεση ένταξη

22.500.000

352

46.752.175,99

22.515.249,00

ένταξη υπό προϋποθέσεις

 

155

21.826.720,63

10.459.726,85

σύνολο

 

507

68.578.896,62

32.974.975,85

 

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Related Posts