Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

Δράση 4.2.1 του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 1η Πρόσκληση Με μια ματιά Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση δυναμικότητας μεταποιητικών μονάδων που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη αγροτικό προϊόν και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να αποτελεί αγροτικό προϊόν (εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ) . Προϋπολογισμός έργων: Άνω των […]

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Οικοτεχνίας

Με το Ν. 4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στον επαγγελματία αγρότη και στα μέλη της οικογένειάς του να κάνουν παραγωγή τροφίμων, μεταποιώντας τα αγροτικά προϊόντα δικής του παραγωγής. Τα τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας, ο οποίος ονομάζεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (Οικοτεχνία).[…..]

Προκήρυξη Β’ κύκλου προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και[…..]

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ: νέες πληροφορίες

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητηρίο Λέσβου την Τετάρτη 10-5-17, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιάτσος, ο οποίος έδωσε νέες πληροφορίεςγια την προκήρυξη που αναμένεται τον Iούνιο ή  Ιούλιο του 2017 και θα αφορά στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε κατοικία θα υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της και θα είναι[…..]

ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ: 20ήμερη παράταση (έως 7-6-2017) για την υποβολή προτάσεων

Ανακοινώθηκε παράταση (έως 7-6-2017 16.00μμ) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τον Α’ Κύκλο ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00.    Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», όπως αναφέρει[…..]

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα: ολόκληρη η νέα ΚΥΑ

Τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα μοιάζουν να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή επιχείρησης που εισάγεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά, με την ΚΥΑ 543/34450/24.3.17,  στην Ελληνική πραγματικότητα. Η διαφορά τους με τις απλές αγροτουριστικές μονάδες είναι σημαντική και ανακεφαλαιώνεται στο γεγονός οτι τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα συνδέουν την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών. Είναι κατά βάση[…..]

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης, ανά Περιφέρεια,  των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».  Οι Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων[…..]

Στατιστικά υποβολών στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

‘Εληξε στις 30 Ιανουαρίου η ημερομηνία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων υποβλήθηκαν συνολικά 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ. ⇒Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης,[…..]

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή[…..]

Νέο πρόγραμμα για τουριστικές επιχειρήσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών επιχειρήσεων Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας  (για διάστημα έως 6 μηνών) Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας[…..]