Μέσα στον Οκτώβρη ΝΕΟ πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις

Νέο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου για επενδύσεις από 30 μέχρι 120 χιλ. €.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον Οκτώβρη αναμένεται να ανοίξει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη).

Η δράση αυτή θα ενισχύει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως, στην εξωτερική αγορά. Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 120.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως το 76% του συνολικού κόστους επένδυσης.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», γνωστό και ως ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός (καταλύματα)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες  διαφόρων κατηγοριών, μεταξύ των  οποίων περιλαμβάνονται:

 • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας
 • Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικών
 • Σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Related Posts