Μετατίθεται για την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 (για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στη δράση digi-mobile

NEA ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Ημερολόγιο Προγραμμάτων

Νέα υπηρεσία από το ependitika.gr: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μέσα από αυτό, το οποίο μπορείτε να «κατεβάσετε» και να τυπώσετε, έχετε μια γρήγορη συνοπτική εικόνα των ενεργών προγραμμάτων, ώστε να είσαστε σίγουροι οτι δεν θα σας ξεφύγει η ευκαιρία χρηματοδότησης των σχεδίων σας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για τον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέχρι 30/12/2011 (η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν 15/11/2011).

Στατιστικά από της υποβολές στη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

  Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»   Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, μέσω διαδικτύου, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επαφή με τις υπηρεσίες, εκ των οποίων: το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό[…..]

2η πρόσκληση (Interreg) «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

  Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη δεύτερη πρόσκληση, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» (πρώην Interreg). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας,[…..]