Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

746 εξαγωγικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, αξιολογήθηκαν θετικά και εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.  Το σχέδιο της Ένωσης προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από το γραφείο μας.   Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται […]

Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 152 εκατ. ευρώ για τους Καλλικρατικούς Δήμους

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Δελτίο Τύπου (από το Υπουργείο Εσωτερικών)     Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση. Η υπέρβαση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί με δημοσιονομική προσαρμογή που η μόνη της διάσταση είναι η συνεχής συμπίεση του εισοδήματος και των δημοσίων δαπανών.     Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακή διάσταση.[…..]

Αυτοδίκαιη παράταση ενός έτους στην οκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007

Παρατείνεται κατά ένα έτος, λόγω προβλημάτων που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση, η ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007.   Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, αφού λήφθηκαν υπόψη οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως π.χ. η[…..]

Αυξημένα αναμένονται τα κονδύλια ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου για την επόμενη φάση του Οκτωβρίου

Ολοκληρώθηκε την 31/5/2011 η υποβολή των προτάσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας.   Η επόμενη περίοδος υποβολής προτάσεων είναι τον Οκτώβριο του 2011.   Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που[…..]